PHP Beginnershandleiding

 1. Inleiding
 2. Mijn eerste PHP script
 3. Variabelen
 4. Statements
 5. Loops
 6. Arrays
 7. Functies
 8. Formulieren
 9. Superglobals
 10. Sessies nader bekeken: een eerste loginscript
 11. Netjes scripten
 12. Debuggen: het oplossen van PHP fouten
 13. Slotwoord en referenties
 14. Reacties op deze tutorial

Mijn eerste PHP script

Zoals we in de inleiding hebben kunnen lezen, is PHP een server-side scripttaal. Dit houdt in dat de PHP code door de server verwerkt (geparsed) moet worden waarna een eventuele uitkomst naar de browser gestuurd wordt. Standaard is de webserver zo ingesteld dat bestanden, die eindigen op de extensie .php, door de server als PHP script geparsed worden.

Zo'n .php bestand hoeft niet alleen PHP code te bevatten, er kan net zo goed HTML, CSS en Javascript in voorkomen. We zullen de server dus duidelijk moeten maken welke delen PHP code bevatten en welke delen dus door de server verwerkt moeten worden. Dit kunnen we aangeven met behulp van de php tags:
Code
1
2
3
<?php

?>

Alle code die we tussen deze twee tags plaatsen, wordt door de server geparsed en tussen deze twee tags is het dus mogelijk om op een of andere manier HTML te genereren. Het grote voordeel hiervan is dat we een mogelijkheid krijgen om op een dynamische manier HTML code uit te spugen. Dat de code geparsed wordt door de server en deze alleen HTML uitspuugt, is tevens de reden dat je nooit PHP code in de bron van een pagina tegen zult komen. Deze is immers allemaal door de server omgezet.

Ons eerste PHP bestand
Laten we eens kijken naar een voorbeeld van een PHP bestand:
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Mijn eerste php script!</title>
</head>

<body>
<?php
echo 'Hello World!';
?>
</body>
</html>

Bovenstaande code is een voorbeeld van hoe een webpagina opgebouwd wordt. Zoals je wellicht al wist bestaat een HTML pagina altijd uit <html>, <head> en <body> tags. In de <body> tag hebben we nu een stukje PHP staan, dat de tekst 'Hello World!' op het scherm zet.

Kopieer de code naar een leeg document in je editor en sla het op als bijvoorbeeld index.php. Open de pagina vervolgens in je webbrowser en je zult het volgende resultaat zien:
Output
Hello World!

In het voorbeeld zien we dat we 'echo' in PHP kunnen gebruiken om HTML naar de browser te sturen. Alles wat we tussen de <body> tags in de HTML code echo├źn, zal dan ook op het scherm weergegeven worden. De gebruikte HTML code in de pagina zorgt ervoor dat de browser begrijpt wat hij weer moet geven. Het volgende voorbeeld waarin enkel HTML gebruikt wordt, zal precies dezelfde output geven:
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Mijn eerste php script!</title>
</head>

<body>
Hello World!
</body>
</html>

Misschien zul je je nu afvragen wat nou het nut van PHP is, maar dat zal later in deze tutorial blijken. Even geduld nog.

Dit waren de eerste maar tevens ook de laatste voorbeelden waarin zoveel HTML code zal gebruiken. Om de voorbeelden duidelijk en overzichtelijk te houden, zal ik dat vanaf nu enkel de PHP code gebruiken. Vergeet echter niet dat in de uiteindelijke webpagina de HTML wel aanwezig moet zijn!

Alternatieve open- en sluittags
In plaats van de uitgebreide <?php en ?> tags, zouden we ook <? en ?> kunnen gebruiken. Het gebruik van deze zogenaamde 'shorttags' is echter niet aan te raden omdat deze instelling lang niet op alle servers aan staat. Wij gebruiken dus netjes de volledige open- en sluittags.

Echo
In het eerste voorbeeld hebben we gebruik gemaakt van een echo om tekst op het scherm te zetten. We zien dat de echo gevolgd wordt door een stukje tekst tussen twee enkele quotes (') en dat de regel afgesloten wordt met een punt-komma (;). Dit is de standaard manier waarop een regel in PHP afgesloten wordt.

Vorige Volgende