Formulier controle - PHP Filters

Toelichting

De controle van input van gebruikers is een van de belangrijkste dingen in een php script. Een vorm van input zijn bijvoorbeeld de gegevens uit een ingevuld formulier.

Dit script geeft een voorbeeld van een methode om verschillende controles op verschillende velden uit te voeren. Met behulp van de filters in PHP wordt gecontroleerd of de verschillende waarden aan verschillende eisen voldoen. Als dat niet het geval is wordt NULL teruggegeven. Vervolgens controleren we na het toepassen van de filters welke verplichte waarden leeg zijn (niet ingevuld of gefilterd) en geven indien nodig een foutmelding. Als alle benodigde waarden correct ingevuld zijn, gaan we verder met de verwerking van het formulier.

Voorbeeld

Klik hier voor een voorbeeld

Script

Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
<?php
ini_set
('display_errors'1);
error_reporting(E_ALL);
session_start();

if(
$_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    
// Declareren van errors en input arrays
    
$_SESSION['errors'] = array();
    
$_SESSION['input'] = $_POST;
    
    
// Verplichte velden
    
$aVerplicht = array('gebruikersnaam''voornaam''achternaam''postcode');
    
    
/**
     * Controle gebruikersnaam
     *
     * @param string $sGebruikersnaam: de te controleren gebruikersnaam
     * @return: NULL als gebruikersnaam korter is dan 4 tekens, anders $sGebruikersnaam
     */
    
function checkUsername($sGebruikersnaam)
    {
        return 
strlen($sGebruikersnaam) > $sGebruikersnaam NULL;
    }
    
/**
     * Postcode controle op geldig formaat
     *
     * @param string $sPostcode: de te controleren postcode
     * @return: NULL als postcode geen geldig formaat heeft, anders $sPostcode
     */
    
function checkPostcode($sPostcode)
    {
        return 
preg_match('/^[1-9]{1}[0-9]{3}[[:space:]]?[a-z]{2}$/i'$sPostcode) ? $sPostcode NULL;
    }
    
    
// Definieren van filters voor verschillende inputvelden.
    
$aFilters = array (
        
'gebruikersnaam'     => array (
                                
'filter' => FILTER_CALLBACK,
                                
'options' => 'checkUsername' ),
        
'voornaam'             => NULL,
        
'achternaam'         => NULL,
        
'postcode'             => array (
                                
'filter' => FILTER_CALLBACK,
                                
'options' => 'checkPostcode' ),
        
'woonplaats'         => NULL,
        
'geboortejaar'         => FILTER_VALIDATE_INT
    
);
    
    
// Uitvoeren van de filters en doorlopen van het resultaat
    
$aResultaat filter_input_array(INPUT_POST$aFilters);
    foreach(
$aResultaat as $sKey => $sValue)
    {
        
$sValue trim($sValue);
        
        if(empty(
$sValue) && in_array($sKey$aVerplicht))
        {
            
$_SESSION['errors'][$sKey] = true;
            
$aErrors[] = 'Je hebt geen geldige '.$sKey.' ingevuld.';
        }
    }
    
    
// Verwerk het formulier als er geen fouten opgetreden zijn.
    
if(empty($_SESSION['errors']))
    {
        
// Verwerk het formulier:
        // vb. Schrijf gegevens naar een database
        // vb. Stuur een email met de gegevens
        // Stuur gebruiker door naar een volgende pagina.
        
$aContent[] = '<p><b>Het resultaat, de input:</b></p>';
        
$aContent[] = '<ul>';
        foreach(
$_SESSION['input'] as $sKey => $sValue)
        {
            
$aContent[] = '<li>'.$sKey.': '.$sValue.'</li>';
        }
        
$aContent[] = '</ul>';
        
        unset(
$_SESSION['input']);
    }
}
?>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
    <title>Jorendewit.nl - PHP Scripts - Formuliercontrole met behulp van PHP filters</title>

    <link rel="stylesheet" href="../styles/default.css" type="text/css" media="screen" />
    <style type="text/css">        
        input.error {
            border: 2px solid #FF0000;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="wrap">
        <p class="none small align-right"><a href="/view/40/">&lt;-- Terug naar Scripts</a></p>
        <h1>Formuliercontrole met behulp van PHP filters</h1>
        
        <div id="info">
            <p>PHP versie: &gt;= 5.2.0</p>
        </div>
        
        <p>De input in onderstaand formulier wordt gecontroleerd met behulp van PHP filters. Alle velden met een * zijn verplicht.</p>        
        <form action="#" method="post" name="example">
        <p>
            <label class="field" for="gebruiker" class="naast">Gebruikersnaam:</label>
            <input type="text" 
                id="gebruiker" 
                name="gebruikersnaam" 
                value="<?php echo isset($_SESSION['input']['gebruikersnaam']) ? $_SESSION['input']['gebruikersnaam'] : ''?>"
                class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['gebruikersnaam']) && $_SESSION['errors']['gebruikersnaam'] == 'true') ? 'error' ''?>"
            /> * (meer dan 3 tekens)
        </p>
        <p>
            <label class="field" for="voor" class="naast">Voornaam:</label>
            <input type="text" 
                id="voor" 
                name="voornaam" 
                value="<?php echo isset($_SESSION['input']['voornaam']) ? $_SESSION['input']['voornaam'] : ''?>"
                class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['voornaam']) && $_SESSION['errors']['voornaam'] == 'true') ? 'error' ''?>"
            /> *
        </p>
        <p>
            <label class="field" for="achter" class="naast">Achternaam:</label>
            <input type="text" 
                id="achter" 
                name="achternaam" 
                value="<?php echo isset($_SESSION['input']['achternaam']) ? $_SESSION['input']['achternaam'] : ''?>"
                class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['achternaam']) && $_SESSION['errors']['achternaam'] == 'true') ? 'error' ''?>"
            /> *
        </p>
        <p>
            <label class="field" for="postcode" class="naast">Postcode:</label>
            <input type="text" 
                id="postcode" 
                name="postcode" 
                value="<?php echo isset($_SESSION['input']['postcode']) ? $_SESSION['input']['postcode'] : ''?>"
                class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['postcode']) && $_SESSION['errors']['postcode'] == 'true') ? 'error' ''?>"
            /> * (1234 AB)
        </p>
        <p>
            <label class="field" for="woon" class="naast">Woonplaats:</label>
            <input type="text" 
                id="woon" 
                name="woonplaats" 
                value="<?php echo isset($_SESSION['input']['woonplaats']) ? $_SESSION['input']['woonplaats'] : ''?>"
            />
        </p>
        <p>
            <label class="field" for="geboortejaar" class="naast">Geboortejaar:</label>
            <select id="geboortejaar" name="geboortejaar">
                <?php
                
for($i date('Y'); $i >= 1900$i--)
                {
                    if(isset(
$_SESSION['input']['geboortejaar']) && $_SESSION['input']['geboortejaar'] == $i)
                    {
                        echo 
'<option value="'.$i.'" selected="selected">'.$i.'</option>';
                    }
                    else
                    {
                        echo 
'<option value="'.$i.'">'.$i.'</option>';
                    }
                }
                
?>
            </select>
        <p>
            <input type="submit" value="Verzenden" class="lijnuit" />
        </p>
        </form>        
        
        <?php
        
// Weergeven van meldingen uit het phpscript.
        
if(isset($aErrors))
        {
            echo 
'<ul>';
            foreach(
$aErrors as $sError)
            {
                echo 
'<li>'.$sError.'</li>'
            }
            echo 
'</ul>';
        }
        elseif(isset(
$aContent))
        {
            foreach(
$aContent as $sLine)
            {
                echo 
$sLine;
            }
        }
        
?>
    </div>
</body>
</html>

Reacties