Filters in PHP 5

 1. Inleiding
 2. Wat is externe data?
 3. Filters en constanten
 4. Functies voor het toepassen van filters
 5. Filteren van GET en POST waarden
 6. Flags en options
 7. Callback filter
 8. Slotwoord en referenties
 9. Reacties op deze tutorial

Wat is externe data?

Het begrip externe data omvat eigenlijk alle gegevens die ofwel door een gebruiker ingevoerd zijn ofwel door een ander programma/script gegenereerd worden. De volgende dingen vallen dus onder externe data:

 • $_POST en $_GET variabelen
 • $_COOKIE en in bepaalde gevallen $_SESSION gegevens
 • Gegevens uit externe bestanden
 • Gegevens uit server variabelen zoals bijvoorbeeld $_SERVER['HTTP_HOST']
 • Variabelen uit de $_ENV array
 • Resultaten die voortkomen uit een database query

Als je in een script gebruik maakt van een variabele uit dit lijstje, dan is het dus altijd van belang om zo'n variabele te controleren. Het volgende voorbeeld geeft een scriptje waarin van een variabele op de oude manier gecontroleerd wordt of het een integer is.

Voorbeeld 1: Integer controle
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
$leeftijd 
19;

if(isset(
$leeftijd))
{
    if(
is_numeric($leeftijd))
    {
        if(
is_int($leeftijd))
        {
            echo 
'De opgegevens leeftijd is een integer: '.$leeftijd;
        }
    }
    else
    {
        echo 
'De opgegeven leeftijd is niet numeriek';
    }
}
else
{
    echo 
'Er is geen leeftijd opgegeven';
}
?>

Nu is dit een hele eenvoudige maar in veel gevallen noodzakelijke controle. Als je veel van dit soort relatief eenvoudig controles in je script nodig hebt, zal dat een niet al te fijn werkje zijn om dat elke keer te moeten scripten. Met het gebruik van filters zijn dit soort controles een piece of cake. Ook de lastigere controles die we verderop in deze tutorial zullen zien, zijn door het gebruik van filters een stuk te vereenvoudigen.

Vorige Volgende