Recursieve functies in PHP

  1. Inleiding
  2. Wat is recursie?
  3. Recursie toegepast
  4. Directories uitlezen met behulp van recursie
  5. Slotwoord en referenties
  6. Reacties op deze tutorial

Inleiding

Recursie is en blijft een onderwerp dat veel mensen moeilijk te begrijpen vinden. Velen hebben nog nooit van recursie gehoord, anderen zijn er wel eens mee in aanraking gekomen maar begrijpen het niet echt en weer anderen snappen het principe van recursie en passen het regelmatig toe. Van deze drie groepen zal de laatste groep verreweg de kleinste zijn.

Omdat recursie toch een mooi principe is en in bepaalde gevallen echt een uitkomst kan zijn, zal ik in deze tutorial proberen om een uitleg te geven van wat recursie is en hoe je dit principe toe kunt passen in je PHP scripts.

Benodigde voorkennis
  • Basis PHP
  • Functies in PHP

Volgende