GROUP BY: Het juiste gebruik ervan

 1. Inleiding
 2. Uitleg GROUP BY en gebruikte basisgegevens
 3. Fout gebruik van de GROUP BY clausule
 4. GROUP BY en verzamelingsfuncties
 5. Groeperen op meerdere kolommen
 6. GROUP BY en HAVING
 7. GROUP BY Modifiers
 8. Slotwoord en referenties
 9. Reacties op deze tutorial

Inleiding

De GROUP BY clausule in SQL is een normaal onderdeel van een query waarvan door veel mensen de werking niet begrepen wordt. In veel van de gevallen die ik tegenkom wordt een GROUP BY ten onrechte gebruikt om unieke resultaten te tonen. Dat er misschien unieke resultaten uit de query lijken te rollen is maar schijn, in werkelijkheid gebeurt er heel wat anders!

In deze tutorial zal ik proberen uit te leggen wat een GROUP BY clausule nou precies is en hoe deze gebruikt dient te worden. Allereerst zal ik een voorbeeld geven van het foute gebruik van een GROUP BY om vervolgens aan de hand van voorbeelden verder te gaan met de werking en het juiste gebruik ervan.

Nu is het probleem van MySQL dat het de standaard SQL regels op een aantal punten in deze tutorial veel losser interpreteert. Ik zal me in deze tutorial wel houden aan de standaard SQL en zal op sommige punten aangeven waar en hoe MySQL de regels anders interpreteert. Ik wil je aanraden om niet van de SQL standaard af te wijken, op die manier weet je zeker dat je queries met GROUP BY betrouwbare resultaten opleveren.

In deze tutorial ga ik er vanuit dat je de basis van MySQL al onder de knie hebt. Ik zal in voorbeelden alleen de gebruikte SQL queries tonen, het mag dan ook voor zichzelf spreken dat deze queries nog uitgevoerd moeten worden in een PHP script.

Hard-copy beschikbaar!
Deze tutorials is ook als hard-copy te verkrijgen. Klik hier voor meer informatie!

Benodigde voorkennis
 • Basis PHP
 • Werken met een database in PHP
 • Basis SQL

Volgende