Popups en Cross-window Scripting

  1. Inleiding
  2. Het openen en sluiten van een popup
  3. Direct schrijven in een popup
  4. Cross-window Scripting
  5. Slotwoord en referenties
  6. Reacties op deze tutorial

Slotwoord en referenties

Met deze tutorial heb ik geprobeerd een kort inzicht te geven in de mogelijkheden van Javascript op het gebied van popups en cross-window scripting. Vergeleken bij alle mogelijkheden is deze tutorial natuurlijk heel beperkt, maar ik denk dat het principe nu wel duidelijk is.

Deze tutorial is deels een vertaling van twee tutorials van Quirksmode.org die hieronder te vinden zijn. Uit de oorspronkelijke tutorials zijn delen weggelaten en nieuwe stukken zijn ter verduidelijking toegevoegd.

Bronvermelding

To-Do list
  • Toevoegen van uitgebreidere voorbeelden

Vorige Volgende